NLP Business Practitioner

Prezentujemy program zaprojektowany dla ludzi w biznesie, którzy będą mieli okazję poznać najwydajniejsze narzędzia behawioralne spośród dostępnych we współczesnym świecie. Narzędzie te dadzą im zrozumienie ludzi i wpływanie na nich oraz osiąganie sukcesów w swojej profesji.

NLP można opisać jako zestaw umiejętności, podejść, technik i zasad, które podnoszą jakość ludzkiego życia. Daje możliwość odkrywania w jaki sposób myślimy, uczymy się, motywujemy i jak duplikować sukcesy.

 nlp business practitioner

Ten program dostarcza nowych narzędzi, które dają możliwość stawienia czoła wyzwaniom w następujących obszarach:

- Budowanie wydajnych zespołów,
- Ustalanie i osiąganie celów,
- Wywieranie wpływu i komunikacja
- Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów,
- Sprzedaż i docieranie do wartości klientów,
- Prezentowanie i trenowanie,
- Zarządzanie zmianą,
- Motywacja.

Struktura programu
Program składa się z 5 modułów. To ważne by pamiętać, że NLP to życiowa umiejętność.  Czas między spotkaniami wykorzystujemy by praktykować i doświadczać nowych umiejętności w realnym świecie.

Co dokładnie dostajemy?
1. Zdolność identyfikowania wzorców i mechanizmów myślenia oraz wgląd jak to wpływa na osobistą wydajność,
2. Umiejętności zmiany zachowań oraz osiągania szybkich rezultatów,
3. Kluczowe narzędzia do inspirowania, motywowania i prowadzenia innych w celu uzyskania pożądanych zmian,
4. Sposoby uczenia ludzi do zastosowania w szeroko pojętych kontekstach życiowych i zawodowych, od wystąpień publicznych, zarządzania czasem do sprzedawania, negocjowania i komunikowania się.
5. Jedną z najbardziej istotnych korzyści będzie głębsze zrozumienie siebie i potężniejsze wykorzystanie ukrytego potencjału.

 

Kluczowe kompetencje uzyskiwane w trakcie poszczególnych modułów:

Moduł 1: Sprzedaż. Podejmowanie decyzji. Otwartość na zmiany. Motywacja. Korzystanie z wewnętrznych wzorców czasu. Pewność siebie i reagowanie w trudnych sytuacjach.

Moduł 2: Negocjacje. Procesy myślenia. Wychwytywanie wzorców behawioralnych. Profile motywacji. Rola lidera. Inspirowanie innych.

Moduł 3: Zaawansowane Negocjacje. Praca z celem. Wydobywanie ludzkich wartości i przekonań. Budowanie zaufania. Lingwistyka wywierania wpływu. Mowa ciała i kalibracja.

Moduł 4: Komunikacja otwarta i wywieranie wpływu. Efektywne prezentacje i wystąpienia. Sztuka kotwiczenia. Wywieranie wpływu postawą. Koncentracja na celu i na zadaniach.

Moduł 5: Przełom w biznesie. Strategie WIN-WIN. Dylemat więźnia. W co grają ludzie. Komunikacyjne i behawioralne gry o sumie zerowej. Modele lingwistyczne. Strategie zachowań.

Dlaczego ten trening?

Jakie zauważamy ograniczenia w rozwoju firm? Oto kilka przykładów:

1/ Niezdolność obserwowania powolnych procesów

Skupianie się wyłącznie na bieżącej pracy to brak możliwości reagowania na stopniowo narastające zagrożenia. Koncentrowanie się wyłącznie na pojedynczych wydarzeniach, sprawach personalnych oraz reaktywne podejście do zachodzących zmian powoduje, że traci się z oczu obraz większej całości.

2/ Postawa „moje stanowisko to Ja”

Sytuacja, w której pracownicy firmy nie widzą zjawisk szerzej niż poprzez pryzmat własnego biurka/zakresu obowiązków. Wąskie patrzenie na sprawy w firmie ma związek z tym, że ludzie nie czują jakie cele stawia sobie organizacja i do czego dąży.

3/ Postawa „winni są poza mną”

Skłonność do wynajdywania czegoś lub kogoś, kogo można obwinić gdy sprawy idą źle. Ta postawa wiąże się z „moje stanowisko to ja” i wąskim spojrzeniem. Innymi słowy, jeśli nasze działania powodują bolesne dla nas konsekwencje, postrzegamy takie konsekwencje jako nowe problemy wynikające z „przyczyn zewnętrznych”. Co odpowiada w przyrodzie byciu ściganym przez swój własny cień.

Wrogiem mogą być: konkurenci, kryzys, zarząd, przepisy, klienci i współpracownicy. Postawa tego rodzaju czyni niemal niemożliwym znalezienie działań, które mogłyby rozwiązać problemy wykraczające w wyobraźni poza granice między nami osobiście, a wyimaginowanym zewnętrznym wrogiem.

4/ Iluzja aktywności i poczucia indywidualnej „ważności” w firmie

W chwili, kiedy sprawy nie idą dobrze i zaczyna się „szukanie winnych”, pojawia się jednocześnie iluzja aktywności, bo zamiast w produktywne działania wkłada się energię w „walkę z zewnętrznym lub wewnętrznym wrogiem”. Zamiast produkować przychód dla firmy, produkuje się kompletnie nieprawdziwe uzasadnienia wypełniające tylko czas i w efekcie pojawia się iluzja aktywności. Aktywność jest de facto reaktywnością na swoje własne wymysły.

Często osoby z bardzo długim stażem postrzegają siebie jako najważniejsze osoby w firmie. Jeśli nie ma to połączenia z kompetencjami i wynikami, a jedynie z iluzją aktywności, następuje wspieranie kultury „oskarżeń” zamiast produktywności.

5/ Brak wizji i celów, brak wspólnych wartości

Zestaw wartości firmowych jest tym, co ułatwia orientację pracownikom oraz odpowiada na pytanie jak zachować się w sytuacji braku pewności co do właściwych postaw. Praca z wizją i poczuciem celu daje możliwość uczestniczenia w czymś większym niż zbiór jednostek. Brak wartości i wizji jest często najważniejszą przyczyną problemów w firmach.

Jeżeli w Twojej firmie występuje jakiekolwiek z powyższych 5 przykładowych zjawisk, potrzebny będzie program zmiany zachowań. Własnych oraz swoich podopiecznych. Takim programem jest NLP Business Practitioner. 

Terminy najbliższych modułów NLP Business Practitioner:

Moduł - Sales Mastery, 12-13 stycznia 2017, Warszawa

Moduł - Negotiation

Moduł - Negotiation Advanced 

Moduł - Persuasion Engineer  

Moduł - Business Breakthrough

Ten trening można zacząć w każdym czasie, od dowolnego modułu.

Można też nas sprawdzić, przychodząc na dowolny moduł, a potem wykupując resztę.

Jakiego rzędu to inwestycja?
Wartość pakietu NLP Business Practitioner to 12000 zł. Płacąc osobno, każdy z treningów dwudniowych kosztuje 2500 zł, a trzydniowych 3500 zł.

Kto prowadzi?
igortvbiznesIgor Zakrzewski - 
wieloletni praktyk biznesu, negocjacji i sprzedaży, który nauczy Państwa jak rozpalić w sobie pasję do osiągania spektakularnych wyników w zarządzaniu, sprzedaży i obsłudze Klienta. Międzynarodowy trener, mówca motywacyjny i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Ponad 10000 godzin pracy na sali szkoleniowej. Ze względu na umiejętności jest chętnie zapraszany do poprowadzenia wykładów, seminariów, także podczas firmowych spotkań i konferencji. Występuje m.in. jako ekspert w programach biznesowych oraz publikuje w prasie biznesowej.

Zgłoszenia na ten program przyjmujemy drogą elektroniczną.

zapisujesie3

Dołącz do grupy i zmień swoje podejście do biznesu na zawsze!

 

NLP Business Practitioner
Termin
Invalid Input
Imię i nazwisko (*)
Wpisz imię i nazwisko
Firma
Podaj nazwę
NIP
Podaj NIP
Ulica i nr (*)
Podaj adres
Kod pocztowy (*)
Podaj kod
Miejscowość (*)
Wpisz miejscowość
E-mail (*)
Podaj swój prawidłowy adres e-mail
Telefon (*)
Wpisz swój numer telefonu
Forma płatności (*)
Invalid Input
Wybrany pakiet
Invalid Input
Komentarz
Wpisz tekst